ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
11111 ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΔΝΡΕΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 141950480 1/1/2018 15/3/2018
22222 ΑΚΗΣ ΑΔΝΡΕΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 151950480 1/1/2018 15/3/2018
33333 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 161950480 1/1/2018 15/3/2018