Δομη Προγραμματος διοικηση εκπαιδευτικων μοναδων

Apr 17, 2018

Θεματικές Ενότητες του προγράμματος Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

 

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος ονομάζονται «Σπόνδυλοι».

α)Κάθε αυτοτελής σπόνδυλος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και να υπάρχει η δυνατότητα κάθε σπόνδυλος να αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες παρακολούθησης και βαθμούς ECVET που θα δηλώνουν τη σχετική βαρύτητα του σπονδύλου σε σχέση με το πλήρες προσόν.

β) Η παρακολούθηση κάθε σπονδύλου περιλαμβάνει μελέτη υλικού και τελική εξεταστική δοκιμασία καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση/ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών.

 

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες – σπόνδυλοι και οι ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων αριθμημένα.


ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


1. Εισαγωγή


2. Ηγεσία και σύγχρονο σχολείο


3. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων


4. Καινοτομία και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση


5. Διαχείριση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης


6. Οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων


7.Οργανωσιακή κουλτούρα και σχολικό κλίμα


8. Εκπαίδευση – νομοθετικό πλαίσιο


9. Διαχείριση συγκρούσεων στην εκπαίδευση


10.Εκπαιδευτική Ψυχολογία και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών


11.Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα


12.Αξιολόγηση της ποιότητας στην εκπαίδευση

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Apr 25, 2018